Arcana Opleidingen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Arcana Opleidingen

1. Online bestelling cursussen

De cursussen van Arcana Opleidingen kunnen worden aangeschaft in de webwinkel. Na de betaling ontvang je een factuur met alle benodige gegevens van Arcana Opleidingen en de cursus zelf.
Door het plaatsen van een online bestelling bij Arcana Opleidingen verklaar je voldoende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Aanvang van de cursus

Bij Arcana Opleidingen is de startdatum van de cursus de datum van aanschaf van de betreffende cursus in de webwinkel van Arcana Opleidingen.
Het lesmateriaal wordt binnen 1 werkdag naar het door jou opgegeven emailadres verzonden.

3. Eigendom van het lesmateriaal

Zowel het schriftelijk als het mondeling overgedragen lesmateriaal blijft auteursrechtelijk eigendom van Arcana Opleidingen en mag op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten die gedurende de mondelinge cursus gemaakt zijn, niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven of voor onderwijsdoeleinden gebruikt mogen worden. Arcana Opleidingen houdt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

4. Studietempo

Voor de schriftelijke cursussen geldt:
Vanaf de startdatum van je cursus heb je een jaar de tijd om het huiswerk voor je cursus in te sturen ter correctie. De startdatum van de cursus is de datum van aanschaf van de cursus in de webwinkel van Arcana Opleidingen.

5. Examen

Na afloop van de cursus word je in de gelegenheid gesteld examen te doen, waarna je bij het behalen van een voldoende een diploma krijgt uitgereikt.
Het examengeld bedraagt € 35.

6. Aansprakelijkheid

Arcana Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal noch voor de toepassing van de lesstof door de cursist of enige andere derden.

7. Overmacht

In geval van het overlijden van de docent krijgt de cursist geen (cursus)geld retour.

8. Overige bepalingen

Arcana Opleidingen bepaalt de opzet, inhoud, indeling, locatie en het rooster en alle verdere invullingen van de cursussen en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen.

9. Auteursrechten

Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal en andere materialen blijven eigendom van Arcana Opleidingen en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen en niet gebruikt worden in ander lesmateriaal.
Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch mogen worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin.
Arcana Opleidingen behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

10. Klachtenregeling

Arcana Opleidingen kent geen afzonderlijke klachtenregeling. Arcana Opleidingen wil u hiervoor verwijzen naar het Europese onlineplatform voor geschilbeslechting mocht u een klacht willen indienen als consument tegen Arcana Opleidingen.

11. Wettelijke bedenktijd

Op de digitale levering van de producten, lesmateriaal, van Arcana Opleidingen is geen wettelijke bedenktijd van toepassing op basis van het Burgelijk Wetboek 6, Artikel 230p lid G, ‘de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding’, zoals ook op de cursuspagina’s is aangegeven.

12. Mondelinge tarotcursussen en mondelinge tarotopleiding.

Jouw inschrijving voor de mondelinge tarotcursus(sen) en de Mondelinge Tarot Opleiding is bindend en niet herroepbaar. Indien je tijdens de cursus besluit om geen lessen meer te volgen of wanneer de cursus niet doorgaat, om welke reden dan ook, dan is GEEN restitutie van lesgelden mogelijk.
Je ontvangt het volledige cursusmateriaal van de Tarotcursus voor beginners binnen 1 werkdag na inschrijving en wanneer je besluit om niet deel te nemen aan de mondelinge cursus, dan kun je de schriftelijke cursus volgen en mag jij jouw huiswerk inzenden ter correctie.
Om de mondelinge lessen te compenseren, krijg je SLECHTS wanneer de Mondelinge Tarotcursus voor beginners niet door gaat, de mogelijkheid tot het volgen van een kosteloze praktijkdag, ook wel de Intervisiedag genoemd.
Indien je de mondelinge tarotcursus voor beginners volgt en om welke reden dan ook besluit om niet verder te gaan met jouw mondelinge studie, dan heb je het recht om een evenredig aantal lessen van de schriftelijke tarotcursus voor beginners te volgen en kun je kosteloos jouw huiswerk insturen ter correctie.
Hierbij wordt naar evenredigheid gekeken naar het aantal gevolgde mondelinge lessen.

13. Intervisiedagen

Wanneer je jouw deelname aan de Intervisiedag annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Intervisiedag, dan zijn de annuleringskosten 100%.

14. Slotbepaling

Voor alle cursussen geldt dat indien Arcana Opleidingen door de wanbetaling van de cursist is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zullen komen van de cursist, die zich voor de cursus heeft aangemeld.

Ontwikkel en verdiep je spiritualiteit!

Arcana Opleidingen

Wil jij ook jouw spiritualiteit ontwikkelen en verdiepen? Schrijf je dan nu in voor één van onze cursussen.

© 2021 Arcana Opleidingen

Pin It on Pinterest