Tarot en lotsbestemming versus eigen keuze

Lotsbestemming en de tarot

Lotsbestemming versus eigen keuze is een heet hangijzer als het gaat om discussies over hoe de voorspellingen met de tarot opgevat moeten worden.
Als je veel met de tarot werkt, dan krijg je regelmatig de vraag hoe de voorspellingen met de tarot werken.

Vaak komen cliënten bij je met vragen over de toekomst en hoe bepaalde aspecten van hun leven gaan uitwerken in de toekomst en of die uitkomst dan ook echt vast staat door de kaarten die er verschijnen in een legging.
Ik leg mijn tarot cliënten uit dat ze de voorspellingen op verschillende manieren uit kunnen leggen en dat dit ook voor een deel afhankelijk is van hun eigen levensvisie.

Geloof jij in lotsbestemming of eigen keuze?

Geloof jij in lotsbestemming of geloof je dat we allemaal een eigen keuze hebben om wel of juist niet voor iets te kiezen?
De tarot is een prachtige tool voor manifestatie en ik laat mijn cliënten en cursisten altijd zien dat je een kaart op meerdere manieren kunt duiden.

Geloof jij dat het lot bepaalt wat er in jouw leven gebeurt?
Geloof jij dat er jouw leven een aaneenschakeling is van vooraf bepaalde gebeurtenissen die plaats gaan vinden in jouw leven, waar jij geen invloed op kunt uitoefenen?
Of geloof jij dat jij zelf als mens de keuze hebt om te bepalen op welke manier jouw leven gaat verlopen?
Met andere woorden: Creëer jij jouw leven en maak jij bewuste keuzes of wacht je af wat het lot jou brengt?

Lotsbestemming en de toekomst in een legging

Vooral als het gaat om de tarotkaarten die we liever niet zien verschijnen in een tarotconsult, is dit een vraagstuk.
Als je bijvoorbeeld de Toren of zwaarden 10 trekt in een gedeelte van een tarotlegging die gaat over de toekomst, in hoeverre betekent dit dan dat er sprake zal zijn van een flinke portie ellende?

Voorafgaand aan de duiding van de ‘lastige’ kaarten in een tarotlegging, leg ik aan mijn cliënten uit dat zij een eigen keuze hebben in het leven.
Jij creëert zelf jouw leven. Jij hebt dus keuzes in het leven.
Je kunt zelf besluiten dat je iets NIET wilt in jouw leven.

Stel dat de tarotlegging gaat over een bepaalde keuze die je moet maken in het leven en je ziet dat er een kaart ligt die je liever niet had willen zien in jouw legging.
Dan leg ik uit dat deze kaart geen vast gegeven is, maar slechts aangeeft dat als je keuze 1 kiest, dat het dan kan gebeuren dat je dan deze kaart in je leven tegen kunt komen.
Besluit je echter een compleet andere keuze te maken, dan kan het leven volledig anders lopen.

Het hoeft dus helemaal niet jouw lotsbestemming te zijn dat die kaart in jouw toekomst naar voren gaat komen.
Jij kunt beslissen om een andere kant op te gaan!
Jij kunt keuzes nemen die een andere uitkomst en toekomst creëren en die keuze neem jij zelf, die wordt niet bepaald door een tarotkaart in een tarotconsult!

Voorbestemming versus lotsbestemming

Persoonlijk geloof ik wel dat sommige dingen die gebeuren in je leven die voorbestemd zijn. Dat is echter iets compleet anders dan lotsbestemming.
Ik geloof dat je als ziel, voordat je incarneert, kiest voor een leven waarin je bijvoorbeeld bepaalde mensen tegenkomt, waarmee je een zielscontract heb gesloten en afspraken hebt gemaakt voordat je incarneerde.
Voor mij is dat voorbestemming, geen lotsbestemming.

Maar ook als er sprake is van dingen die gebeuren in jouw leven die voorbestemd zijn, dan heb je nog steeds vrije keuze.
Je kunt zelf besluiten wat je wilt in dit leven en welke mensen daarin wel of geen rol spelen.
Als jij een kaart in een tarotlegging ziet liggen en zucht: “Dat is mijn lot”, dan heb je van tevoren besloten dat hetgeen deze kaart laat zien, ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.
Je kunt ook kiezen om een andere kant uit te gaan!

De tarot als spiegel

Dat is het mooie van de tarot: de tarot geeft je de kans om inzichten op te doen en keuzes te gaan maken in jouw leven, waarbij je zelf de touwtjes in handen neemt.
Natuurlijk kan het gebeuren dat de invloeden van andere mensen in bijvoorbeeld jouw gezin of familie, keuzes maken die jouw leven (in)direct beïnvloeden.
Ook dan heb jij altijd de keuze hoe jij daarmee om wilt gaan.
De tarot is als een spiegel. De tarot laat jou zien welke keuzes jij in jouw leven kunt maken.
Hoe jij om gaat met hetgeen jij in die spiegel ziet, is geheel jouw eigen keuze!

Liefs, Margreet

Ben je geïnteresseerd in tarot? Op mijn facebookpagina deel ik ook tips, kaarten en inzichten!
Wil je meer leren over de tarot of contact krijgen met je gidsen? Ik geef cursussen!
Heb je vragen over dit blog? Stel ze in de reacties of op mijn facebookpagina!

De kaart op de foto komt uit “The Borderless Smith Waite Tarot”.
Alle foto’s en teksten op deze website zijn © Margreet Oldenburger-Coffa

Pin It on Pinterest

Share This